Kongre Konuları

 • Afet ve Acil Durumlar İçin Planlama ve Zarar Azaltma
 • Afet Bölgesi Haritalama çalışmaları
 • Afet ve acil durumlar için modelleme çalışmaları,
 • Afet ve acil durumlarda kriz yönetimi
 • Afet ve acil durumlar açısından tehlike yönetimi
 • Afet ve acil durumlar açısından risk yönetimi
 • Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi
 • Afet ve acil durumlarda kurtarma ve yerel yanıt
 • Arama-Kurtarma teknik ve teknolojileri
 • Afet yönetimi ve acil yardım için bilim ve teknoloji
 • Afet sonrası yeniden yapılanma stratejileri
 • Kentsel dönüşüm
 • Afet yönetimi ulusal ve uluslarası yaklaşım ve uygulamalar
 • Afete dirençli çevre oluşumu, yapılı çevrenin dayanıklılığı
 • Afetlere yönelik tahmin ve erken uyarı sistemleri
 • Afet yönetiminde paydaşların rol ve sorumlulukları
 • Yangın güvenliği
 • Ulusal ve uluslararası KBRN uygulamaları
 • Göç ve mültecilik
 • Risk Aktarımı, Sigorta ve Yönetişim
 • Ulusal ve Uluslararası İş birliği
 • Afet Yönetimi Eğitimi
 • Enerji, tarım ve geçim kaynaklarının dayanımı ve sürdürülebilirliği
 • Medya ve Afetler
 • Afet ve acil durumlarda, toplumların haberleşme/iletişim alt yapısı
 • Afet ve acil durumlarda lojistik ve lojistik uygulamalar
 • Afet ve Acil Durumlar ve Hukuk
 • Afet ve Acil Durumlar ve Çevre
 • Afet ve Acil Durumlar İçin Strateji Geliştirme ve AR-GE
 • Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Teşkilatlanması
 • Sağlık Afet Planları (HAP-TAMP vb.)
 • Medikal Kurtarma Ekipleri
 • Afet Tıbbı
 • Afet ve acil durumlarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri 
 • Kanunlar, Yönetmelikleri ve Standartları
 • Afet ve Acil Durumlar için Eğitim
 • Sivil Savunma Hizmetleri
 • Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Teşkilatlanması
 • Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri
 • Afet ve Acil Durumlar Halk Sağlığı Uygulamaları
 • Afet ve Acil Durumlar da Sağlık Yönetimi
 • Afet Epidemiyolojisi
 • Afet ve Acil Durumlar Kriminoloji (Kimliklendirme vb.)
 • Enkaz Yönetimi ve Yıkıntı Bölgeleri
 • Afet ve Acil Durumlarda gönüllülük
 • Afet ve Acil Durumlar merkezi ve yerel yönetim
 • Afet ve Acil Durumlar stratejik yönetim
 • Afet Risk Azaltımı ve Eğitim
 • Afet ve Acil Durumlar Ve CBS
 • Afetler Ve İklim Değişikliği
 • Afet ve Acil Durumlarda Veri Güvenliği
 • Afet ve Acil Durumlar Yapılar
 • Savaşlar ve Afet Yönetimi
 • Maden Ocaklarında Güvenlik
 • Taşıtlarda ve Ulaşım Yollarında Güvenlik
 • Afet ve Acil Durumlarda Gıda güvenliği
 • Afet ve Acil Durumlarda Atık Yönetimi
 • Afet ve Acil Durumlarda Hassas Gruplar
 • Afet ve Acil Durumlarda insan kaynakları ve personel yönetimi
 • Afet ve Acil Durumlarda Sivil Toplum Kuruluşları
 • Afet ve Acil Durumlara Multidisipliner yaklaşım 
 • İş sağlığı ve Güvenliği