Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi (IDMC 2018)

‘‘Mülteci, Göç, Güvenlik ve İşbirliği’’

2011 yılında Japonya’da meydana gelen ve tetiklediği Tsunami ile birçok insanın ölümüne, milyarlarca dolarlık maddi hasara ve belki de etkisi uzun yıllar sürecek olan radyoaktif sızıntıya neden olan büyük deprem sonrasında, “afetlerden oluşan kayıpları en aza indirebilmek için neler yapabiliriz?” sorusu daha sık sorulmaya başladı. Küresel ölçeğe yayılan cevap arayışları neticede, afet risklerini azaltmaya yönelik, 2015-2030 yılları arasını kapsayan öneri paketinin hazırlandığı bir çalışmayı ortaya koydu. Sendai çerçevesi adını taşıyan bu öneri paketine göre ülkeler, belirtilen süre zarfında, afet risklerini en aza indirmek ve afetlerden oluşan kayıpları azaltmak amacıyla, modern anlamda bütünleşik afet yönetimi sisteminin tüm geçerli bilimsel öğelerini uygulamak üzere anlaşmış bulunmaktadır. Ülkemiz de bu anlaşma çerçevesi genelinde, afetlere karşı sahip olduğu hassasiyetleri ortadan kaldırabilmek veya kabul edilebilir bir düzeye indirebilmek için çaba göstermektedir. Ancak içinde bulunduğumuz coğrafyanın sahip olduğu politik, demografik ve stratejik özellikler, doğal afetlerinin yanına pek çok farklı sorunun neden olduğu riskleri de eklemeye devam ediyor.  Bunun başında da orta doğuda yaşanmakta olan sıcak gelişmeler nedeniyle ülkemize göç etmiş olan 3 milyonu aşkın Suriyeli mülteci ile bu hassas coğrafyaya egemen olmak isteyen güçlerin de desteğini alan terör örgütlerinin sivil halk üzerinde oluşturduğu tehditler gelmektedir. Bu noktadan hareketle, başta deprem ve heyelan olmak üzere, doğal afetler konusunda yüksek deneyime sahip olan ülkemizin, buna eklenen mültecilik deneyimlerini de dikkate alarak, afet yönetimi konusunu her boyutu ile ele almayı, bu konuda Dünya genelinde yapılmakta olan çalışmaları bir arada tartışmayı ve değerlendirmeyi amaçladığımız Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi’ni düzenlemeye karar vermiş bulunuyor ve afet yönetimi alanındaki çalışmalarını bilim dünyası ile paylaşmak isteyen tüm akademisyen ve bilim insanlarını 22-24 Ekim 2018  tarihleri arasında Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane/Türkiye’de yapılacak olan kongreye davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.