Yayın İmkânı

  • Kongre'de sunulmak üzere gönderilen bildirilerin özetleri kongre gününde katılımcılara verilecek olan Bildiri özetleri kitabında yer alacaktır.
  • Kongre'de sunulmuş bildirilerin tam metinleri ISBN numarası alınmış Bildiriler kitabında yayınlanacaktır.
  • Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek uygun görülen sunumlar ''Himalaya Conservation Group'' dergilerinde makale olarak yayınlanacaktır.